2023 Pattaya Weekend Trifecta Pass

August 5th, 2023 @ 5:00am - August 6th, 2023 @ 5:00pm

2023 Pattaya Weekend Trifecta Pass
เกี่ยวกับกิจกรรมนี้

1 Pass: 3 Races

Pattaya Elite Trifecta Pass: 1 Beast Elite | 1 Super Elite | 1 Sprint Open

Pattaya Age Group Trifecta Pass: 1 Beast Age Group | 1 Super Age Group | 1 Sprint Open

Pattaya Open Trifecta Pass: 1 Beast Open | 1 Super Open | 1 Sprint Open

ที่ไหน
Wisdom Valley Pattaya
Khao Mai Kaeo
Bang Lamung, Chonburi
ดูแผนที่
เมื่อไร
August 5th, 2023 @ 5:00am - August 6th, 2023 @ 5:00pm
ด้วยความยินดี/ Welcome
ในกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซด์ของเรา คุณได้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้ของเรา เพื่อการทำงานอย่างประสิทธิภาพ/ By using this site อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว/ Read our policy