2024 Pattaya Weekend Trifecta Pass

August 10th, 2024 @ 5:00am - August 11th, 2024 @ 5:00pm

฿5900 - ฿7000
2024 Pattaya Weekend Trifecta Pass
เกี่ยวกับกิจกรรมนี้

1 Pass: 3 Races

Pattaya Competitive Trifecta Pass: 1 Beast Competitive (Pro Championship and Age Gorup Championship) | 1 Super Competitive | 1 Sprint Open

Pattaya Open Trifecta Pass: 1 Beast Open | 1 Super Open | 1 Sprint Open

ที่ไหน
Wisdom Valley
Wisdom Valley
Khao Mai Kaeo
Bang Lamung, , Chonburi 20150
ดูแผนที่
เมื่อไร
August 10th, 2024 @ 5:00am - August 11th, 2024 @ 5:00pm
ด้วยความยินดี/ Welcome
ในกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซด์ของเรา คุณได้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้ของเรา เพื่อการทำงานอย่างประสิทธิภาพ/ By using this site อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว/ Read our policy